«به نام خداوند جان وخرد

منت خداوندی را سزاست که گوهر دانایی را در وجود آدمی به ودیعت نها تا شایسته ی مقام منیع جانشینی اودر زمین گردد.

جناب آقای بهروز امیدی هفشجانی

ازاین که در سایه ی الطاف خاصه ی الهی ،درکسوت  مدیر کلّ آموزش وپرورش چهار محال و بختیاری خدمت به جامعه ی فرهنگیان را وجهه ی همّت خود ساختید،برخود فرض دانسته ایم به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی مفاهیم فرهنگی، آموزشی و پرورشی نهایت سپاس و قدر دانی مان را خدمت حضرت عالی  تقدیم داریم.

بی شک خانواده ی بزرگ فرهنگیان  چهار محال و بختیاری هیچ گاه خاطره ی تلاش های بی وقفه،پیگیری و سخت کوشی شما را در ابعاد مختلف مدیریتی ،اجرایی،آموزشی وپژوهشی از یاد نمی برند .

اینک که دور زمان و گردش ایّام سلسله  ی وصل را به نطاق فراق می کشد،رسن تسلّی بخش خاطر ما مسرور خاطراتی است  که در کنار هم داشته ایم و دراندوه وشادی آن همراه و همگام بوده ایم.

شورشیرین خاطرات تلاش های شما همواره در گنجینه ی آموزش وپرورش چهار محال و بختیاری که در جای جای آن آثار قدم های پشتکار و همّت شما ثبت گردیده ،به یادگار زمانه همیشه باقی خواهدماند.

 عرض ارادت مان را پذیرا باشید.

 مدیریت وکارکنان گنجینه ی آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری».

منبع : گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری |تکریم مدیرکلّ سابق آموزش وپرورش چهار محال و بختیاری
برچسب ها : محال ,چهار ,آموزش ,بختیاری ,وپرورش ,چهار محال ,وپرورش چهار ,آموزش وپرورش