«

هفتم تیرماه هرسال،همواره به ما یادآوری می کند باید به یادمعلّم شهید شهید رحمان استکی اوّلین نماینده ی مردم شهرستان شهرکرد دراوّلین دوره ی مجلس شورای اسلامی باشیم.

توّلد:سوّم اردیبهشت سال1329ه ش،شهرکرد.

فرزند رضا وفرنگیس .

کارشناس رشته ی علوم تربیتی،آموزگارودبیر مدارس شهرتان شهرکرد.

شهادت:هفتم تیرماه سال1360ه ش،دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی،تهران.

مزار: گل زارشهدای شهرکرد».

منبع : گنجینه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری |گرامی باد نام ویادشهید رحمان استکی
برچسب ها : رحمان استکی